İsg Politikası

Bingöl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak politikamız; insana dolayısıyla çalışanlarımıza ve öğrencilerimize verdiğimiz değere dayanmaktadır. Öncelikli hedefimiz, tüm çalışanlarımız ve öğrencilerimiz için bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları bir çalışma, öğrenme, yaşama ortamı oluşturmak amacıyla bütün tedbirleri almak ve uygulamaları hayata geçirmektir.

Bu doğrultuda;

  • Üniversitemize ait işyeri bina ve eklentilerinde; çalışanların, öğrencilerin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlamak için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • Üniversitemize ait işyeri bina ve eklentilerinde; iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • Üniversitemizde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, öğrencilerin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi ve iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Üniversitemizde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de Rektörlüğümüzün belirlemiş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
  • Dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

· Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.