Tarihçe

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü; Bingöl Üniversitesi'ne bağlı olarak Mayıs 2016 tarihinde kurulmuştur. Halen Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TUNÇ Koordinatörlüğünde Bingöl Üniversitesi'nin tüm personelinin güvenli ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürürken, Üniversitesi'nin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmaktadır.