Görev ve Sorumluluklar

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimini Kurmak,
  • İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturmak,
  • İç Yönergeyi Hazırlamak,
  • İşyerine Ait Bina ve Eklentilerde Risk Değerlendirmesi Yapmak,
  • Sağlık Gözetimi Yapmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini Vermek,
  • Ramak Kala ve İş Kazası İstatistiklerinin Tutmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin Yıllık Çalışma Planını Hazırlamak.