Güvenlik Filesi Testi Yapıldı

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Binası galeri boşluklarının 3. ve 5. katına  15/05/2019 tarihinde Güvenlik Filesi yaptırıldı. Koordinatörlüğümüzün organizasyonu ile İş Güvenliği Uzmanımız katıldığı test aşamasında Güvenlik filesinin ağ gözü iplikleri, kenar iplikleri ve bağlama iplikleri kontrol edildikten sonra herhangi bir deformasyon olmadığı ve standartlara uygun olduğu gözlendi.

Net sayısal verilerle testi ölçebilmek  ve değişimleri net biçimde gözlemleyebilmek amaçlı test öncesi ve sonrası güvenlik ağının tüm mekanizması fotoğraf makinesi ile kayıt altına alındı. Testin yapılacağı alanda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra 70 kg 'lık kum çuvalının ile 7 mt yükseklikten  atılması ile güvenlik testi yapıldı ve 15 dk 'lik inceleme sonucu son fotoğraflar alınarak test ölçme ve değerlendirme aşamasına geçildi.


Güvenlik filesi testi yapılan incelemeler sonucu başarıyla gerçekleştirildi.