Çalışan Temsilcisi Eğitimi Verildi

 6331 sayılı kanuna istinaden yayınlanan "İş Sağlı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri, Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ " gereğince İş Sağlı ve Güvenliği Koordinatörlüğünde görevli İş Güvenliği Uzmanımız tarafından 21.06.2019 tarihi 09:00 - 12:00 saatleri arasında Rektörlük Binası 3.Kat Toplantı salonunda Çalışan Temsilcisi Eğitimi verildi.